Kven veit? satt på pause

Regjeringa innfører frå torsdag 25. mars strengare nasjonale tiltak for heile landet, og det blir forbode med organiserte idretts- og fritidsaktivitetar innandørs for vaksne. Dette gjeld fram til 11. april, men kan bli ført vidare utover våren. Vi set difor Kven veit?-tevlinga på pause og kjem tilbake med meir informasjon etter påske. Dei som vil gjennomføre tevlingsrunde 2 digitalt der deltakarane sit kvar for seg, kan gjere det.

Spørsmål? Ta kontakt med Christoffer Knagenhjelm