Legge til nytt styre i Hypersys

Etter årsmøtet skal styret oppdaterast i medlemssystemet Hypersys. Her finn du ein kort film om korleis du gjer endringane.