Leiarprogram for deg?

Studieforbundet kultur og tradisjon inviterer til ny kursrunde av Lederprogrammet. Dette er eit opplegg tilpassa tilsette eller frivillige i medlemsorganisasjonane til Studieforbundet.

Det passar for personar med roller både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  
Kursprogrammet har tre fysiske samlingar i løpet av våren 2024 og søknadsfristen er 1.november i år.  

For meir informasjon og påmelding, sjå Studieforbundet sine heimesider