Nettmøte 11. februar

I kor stor grad kan ein gjere om på teksta i eit manus for å tilpasse det til den lokale dialekta? Kor enkelt er det å leggje til musikk i teaterstykket, og kva er eigentleg reglane for streaming og filming av teaterframsyningar?

Pandemien legg føringar både for korleis ein kan øve og for kor stort publikum ein har. Mange grupper er kreative og ønskjer å finne gode, alternative løysingar for å drive aktivitet og for å syne fram det dei har jobba med, kva er eigentleg lov når laget skal sette opp ei teaterframsyning no? 

Dramas sitt med svaret på mange av spørsmåla som du som driv amatørteateraktivitet kanskje har. I dette nettmøtet vil dei legge fram eksempel som mange vil kjenne seg igjen i. Dei vil gå gjennom kva som er lov og ikkje når det gjelder endring av manus, musikkbruk, filming og streaming, og dei vil svare på spørsmål som du måtte ha når du no skal planlegge for aktivitet og framsyningar i teatergruppa. 

Møte blir helde på den digitale møteplassen Teams.

Meld deg på her!

E-post med lenke til nettmøtet blir sendt ut ca. 1 time før møtestart.