No må vi få fart på folkedans-Noreg

Noregs Ungdomslag har saman med fleire aktørar på folkedansfeltet signert på eit brev sendt til forsknings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, med sterk oppmoding om statleg finansiering av eit bachelorstudie i utøvande folkedans.

–Nå må vi få fart på folkedans-Norge, seier Ellen Krageberg frå Norsk senter for folkemusikk og folkedans. –Vi trenger flere med formell utdanning. Da kan miljøet vokse slik vi trenger, med flere kunnskapsrike profesjonelle danser, flere folk som kan undervise i kulturskolen, flere folk som kan tilby gode opplegg til den kulturelle skolesekken, og flere som kan og vil undervise i folkedansfrivilligheten.

Heile folkedansmiljøet krev at det undervisningsklare studiet innan utøvande folkedans, som ligg klart hjå Universitetet i Sørøst-Norge, blir finansiert over statsbudsjettet og vender seg no til ministrane for kultur og forsking for å få det på plass.

 

Her kan du lese heile brevet.