Ny medlemsfordel: 15% på Fiken regnskap

NU har inngått ein rabattavtale med Fiken regnskap som gir NU sine medlemslag 15 % rabatt på bruk av programmet. Dette er eit online reknekapsprogram som passar godt til lokallag og små selskap.

Ta kontakt med Alf Steinar på NU-kontoret om de er interesserte eller lurar på noko: tlf. 24 14 11 16 eller send ein e-post til alf.steinar@ungdomslag.no 

Les meir på www.fiken.no 

Presentasjon 27. april
Under NU-helga, fredag 27. april kl. 17-19, blir det mogleg å delta på ein presentasjon av Fiken rekneskapssystem. Leverandøren vil presentere systemet, slik at du kan vurdere om dette kan vere eit aktuelt verktøy for dykkar lag. 
Les meir og meld deg på.