Påmeldinga til landsmøtet er opna

Påmeldinga finn du her!

Styret har vedteke at det i 2021 blir gjort unntak frå §4, punkt 3, bokstav c i lova til NU, om at utsendingar må veljast på eit årsmøte eller lagsmøte.  Dei laga som ikkje kan ha årsmøte før påmeldingsfristen til landsmøtet til NU, kan velje utsendingar på eit styremøte i lokal- eller fylkeslaget.  

Meir om landsmøtet finn du her!