Sakspapira til Landsmøtet er klare!

Du finn samla sakspapir her: Sakspapir Landsmøtet 2023.
Lag som har meldt på delegatar til Landsmøtet bør ta ein gjennomgang av sakspapira før møtet, slik at de veit kva stilling laget har til dei ulike sakene og framlegga til vedtak. 

Sjølv om påmeldingsfristen til Landsmøtet har gått ut, er det framleis mogleg å melde på delegatar. Vi oppmodar så mange lang som mogleg til å sende representantar til Landsmøtet. Påmeldingsskjema finn du her: Påmelding Landsmøtet 2023, eller du kan ta kontakt med NU-kontoret. 

Dei som har bedt om å få tilsendt sakspapira per post vil få desse etter påske. 

For full oversikt over Landsmøtet, kan du følgje denne linken: Landsmøtet 2023.