Sjå og høyr "Eg ser på deg" her

Endeleg kan vi dele den nye musikken og dansen laga til Noregs Ungdomslag sitt 125-årsjubileum med dykk! Dette er ei gåve til alle i og utanfor organisasjonen, og vi håpar at de likar det vi gir dykk.

 

Sjå dansen her: https://youtu.be/t0G03fLQdzo.

Dansen finnast på sidene våre på Facebook, YouTube og Vimeo.

Musikken kan høyrast på dansefilmen eller på strøymetenestar.

 

Meir info om dansen og musikken finn du også her.