Teaterkonferansen 2023

Teaterkonferansen 2023 - "Teater for alle"

Frilynt, Noregs Ungdomslag, Nettverk for regionale teaterråd, Norske Historiske Spel, Spelhandboka.no, Vestlandske teatersenter, Buskerud teater, Norsk Amatørteaterforbund og Viken teaterråd inviterer til nasjonalt fagseminar med tema "teater for alle". 

På programmet står interessante og spanande foredrag og diskusjonar med tema knytt til inkludering, psykisk helse og deltaking. Konferansen er aktuell for alle som driv med teateraktivitet i ei eller anna form, anten det er i ei barne-, og ungdomsteatergruppe, revylag, spel, saman med amatørar eller for profesjonelle. 

Påmelding finn du ved å gå inn her: Påmelding Teaterkonferansen 2023

Teaterkonferansen finn stad på Gardermoen 2.-3.september.