UL Ivar Aasen og BUL Nidaros fekk støtte frå Kulturrom i første runde

I tilskotsordninga til Kulturrom der ein kan søke støtte til teknisk utstyr og lokale, var det i første runde i år to lokallag frå Noregs Ungdomslag som har søkt og fått støtte. Medan ungdomslaget Ivar Aasen i Ålesund søkte og fekk støtte til både utstyr til supplering av lyskjelder (kr 16 000) og  til toradere til rekrutteringsprosjekt (kr 20 250), fekk Bondeungdomslaget i BUL Nidaros støtte til oppladbare batteri og ladestasjonar (kr 4 932). Vi gratulerer!

Denne støtteordninga til Kulturrom har som formål å bidra til øvingslokale og gode tekniske vilkår for framføring av musikk, dans og teater over heile landet. Det er to søknadsfristar i året, den eine 1. mars og den andre 1. september. Vi vil med dette sterkt oppfordre andre lokallag til å nytte høvet til å sende søknad til neste frist, dersom de har utstyr eller andre behov de treng midlar til.

Meir om tilskotsordninga til Kulturrom finn du her!