Våre innspel til statsbudsjettet

Noregs Ungdomslag og Huset i Bygda har levert høyringsinnspel til familie og kulturkomiteen kring det foreslåtte statsbudsjettet. Her har vi m.a. tatt opp støtta til Noregs Ungdomslag over statsbudsjettet, momskompensasjonsordninga, finansiering av studieforbundet og at desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg må styrkast.


Her kan du lese Noregs Ungdomslag sitt innspel.

Her kan du lese Huset i Bygda sitt innspel.