Vil de bli konsertarrangør/ er de konsertarrangør?

Vil de bli konsertarrangør/ er de konsertarrangør? Vi hjelper dykk med å søke tilskot!

Prosjektet NU Kulturformidling har som hovudmålet er å skape aktivitet i ungdomshusa. Konkret vil ein forsøke få bygge opp turné-nettverk av arrangørar og scener blant dei nær 400 lokallaga og 220 ungdomshusa som er tilknytt Noregs Ungdomslag. 

Vil laget dykkar søke Kulturrådet om støtte til arrangør-verksemd (konsertar med profesjonelle musikarar)?

Ta kontakt med prosjektleiar Anne-Marte Før, seinast 25.april 2021, 
e-post: 
annemartefoer@gmail.com,