Nyheitsarkiv

Frifond for 2019

Frifondmidlane for 2019 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.714 220 er fordelt på 110 lag i 16 fylke.

Les meir

Vederlagsavgift til Gramo

I overgangen november/desember fekk 57 lag i NU tilsendt ein faktura merka Gramo. Det har kome ein del spørsmål om kva dette gjeld, difor kjem litt...

Les meir