Nyheitsarkiv

Kompensasjon til frivilligheten

Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for frivilligheten, men det er berre lagt opp til at ho skal kompensere for bortfall av inntekter på...

Les meir

Kvein veit? utsett

Kunnskapstevlinga Kven veit? er satt på vent. Vi kjem tilbake med meir informasjon når det er forsvarleg å halde fram med tevlinga.

Les meir