Medlemsregister

Alle lag har tilgang til medlemsregisteret Hypersys, så lenge ein er registrert med e-post. Som enkeltmedlem kan ein også logge seg inn for å oppdatere kontaktinformasjon og preferansar, samt hente ut medlemskortet sitt. 

Om du treng hjelp, finn du ei hjelpeside til Hypersys her eller ta kontakt med Alf Steinar på NU-kontoret.

Under finn du ein film om korleis du legg til eit nytt styre i Hypersys.