Plakatar til oppheng

Treng de plakatar knytt til smittevern til å henge opp? Vi har laga eit par utgåver som er enkle å skrive ut.

Viktig! Denne er eit supplement til den gjeldande rettleiaren for frivillige organisasjonar som de finn her!

SMITTEVERN TEATERØVING
SMITTEVERN DANSEØVING
SMITTEVERN AKTIVITET 

Det skal bli ført oppmøtelister ved aktivitet og øvingar. Her er eit par wordmalar som kan bli lasta ned og enkelt gjort om til dykkar eigne

LISTE 20 STK
LISTE 50 STK
LISTE 200 STK