NU-butikken

For tinging, ring Alf Steinar Nekstad, tlf. 24 14 11 16 eller send ein e-post til post@ungdomslag.no. Faktura blir tilsendt på e-post.

For å sjå bilde av dei ulike produkta våre, kan du gjerne besøke nettbutikken som vi har laga til her:  https://www.sommarleiren.no/nubutikken2

 

 

Faglitteratur     Pris
Faner i den frilynde ungdomsrørsla, Asbjørn Thomassen Liv Marit Idsø, red.   450
Broderte bunader - hundre år med norsk bunadshistorie, Anne Kristine Moe / Laila Durán   460
     
Organisasjon      
Kaffikoppens kulturelle kraft, Nils Seland     348
Verktøykassa. Kurs i organisasjonsarbeid, Åge Avedal     200
Noregs Ungdomslag 1896-1996 - 100 års jub. bok - innb     200
Noregs Ungdomslag 1896-1996 - 100 års jub. bok – uinnb     100
Ung i 75 år - NU- soge dei fyrste 75 åra     20
     
Teater      
Kabarèt - Brenn sjøl m/ CD og plakat – pris for lokallag     150
Kabarèt - Brenn sjøl m/ CD og plakat – pris for andre     300
     
Dans      
D'er æiller fali for den som dæinse - Songdans til viser av Alf Prøysen - instruksjonshefte   150
D'er æiller fali for den som dæinse - Songdans til viser av Alf Prøysen - DVD   150
Danselyst - eit undervisningsopplegg i norsk folkedans
 - CD, DVD og lærarrettleiing   99
Norske folkedansar – Songdansar, Klara Semb     350
Norske folkedansar – Turdansar, Klara Semb     350
Grunnbok i folkedans, Bakka, Seland, Vårdal     224
Danse, danse lett ut på foten, Bakka     100
Ho tok oss med - om Klara Semb     30
Danse mi dokke, mæ du æ ung, Stallvik     30
Kari går i ringen, Bjerkem     60
Åsmund Fregdegjeva - teikneserie, Klausen     100
Dansetradisjoner fra Finnmark, Bakka og Wikan     200
Slåtter og sangleker fra Finnmark, Vårdal     150
Trønderviser, Larsen     50
No er katten døde - 40 sangdanser fra Nord-Norge, Troms Ungdomsfylking   300
Dansetradisjonar frå Vest-Agder, Bakka, Seland og Vårdal   200
Her e' me grannar og 11 andre danseviser frå Hordaland
 Aske, Ekornes, Sirnes og Øydvin   100
Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet, Vårdal     650
     
Musikk      
Turdans-CD 1 - Kontradansar frå Austlandet     175
Turdans-CD 2 - Dansar frå Nord-Noreg og Agder     175
Turdans CD 3 - Dansar frå Vestlandet     175
Turdans CD 4 - Dansar frå Austlandet (dobbel)     300
Turdans CD 5 - Dansar frå Trøndelag     175
Dans deg glad 1 - CD     200
Dans deg glad 2 - CD     200
Dans deg glad 1 og 2     400
Dans med oss - dans for særlege målgrupper     200
Danseslåtter fra Finnmark Lakselv Spellmanslag, Vårdal og Vårdal, Sørnæs m. fl.   250
Lyst heile natta -15 nordlandspolser     175
     
Bunad og tekstil      
Singlande syljor - om bunadsarbeidet i NU     75
     
Andre artiklar      
NU-pin     20
Boka Liv og lære. Om læring i liv med dans,husflid og bygningsvern, Trine Thommessen (red)