Her er nokre nyttige dokument for deg som driv eit lokallag.
(Klikk på tittelen på det du vil lese meir om)

Last ned Økonomihandbok for frivillige organisasjonar (PDF)

Alle lokallag må ha eigne lover for laget. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som bør nyttast når ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. Mønsterlovene er sist revidert på landsmøtet i Noregs Ungdomslag i 2012 og 2016.

Mønsterlov for lokallag (word)

Mønsterlov for huslag (word)

Alle fylkeslag må ha eigne lover. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som kan nyttast dersom ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. På landsmøtet i 2011 blei det vedteke nye mønsterlover for fylkeslag, og desse blei noko justert på landsmøtet i 2012 og 2016.

Mønsterlov for fylkeslag (word)

Her finn de retningslinjer for publisering av foto og film i NU. Lag gjerne dokumentet om til dykkar eige.
Last ned dokumentet!

Vi har òg eige samtykkeskjema for bildebruk og avtaleskjema for fotografen.
Samtykkeskjema
Avtaleskjema

Verktøyskrinet er 23 sider med tips og triks for korleis de kan drive lokallaget dykkar. 

Verktøyskrinet finn de som PDF-fil her