Sakliste og sakspapir

Endleg sakliste (publisert 22.03.2021):

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding 2020
Vedlegg: Årsmelding 2020 (heftet)
3. Rekneskap 2020
(Rekneskap 2020, med revisjonsmelding finn du i Årsmelding 2020)
4. Fastsetjing av kontingentmodell og kontingentsatsar 2022 - 2023
Vedlegg: Innstilling frå kontingentutvalet til landsmøtet i NU 2021
5. Medlemsbladet Ungdom
6.  Fråsegner
7. Val (av leiar, styre, revisor og valnemnd)

For å lese sakspapira klikkar du på lenka for kvar sak. 

Ønskjer du å lese papira samla i ei fil kan du trykke på denne lenka. Vedlegga frå kontigentutvalet og heftet med årsmelding frå 2020 ligg ikkje inne i dokumentet.