Kontakt oss

NU-kontoret finn du i 3. høgda i Øvre Slottsgate 2B. 
Postadressa: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
E-post på: post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no
Telefon sentralbord: 24 14 11 10
Vi er som regel å treffe på telefon mellom 09:00 og 15:00.

Dei tilsette kan vere på heimekontor nokre dagar i veka, men det er alltid nokon pålogga sentralbordet i arbeidstid og vi svarar på e-post som normalt. Ynskjer du å treffe oss fysisk kan det difor vere lurt å avtale dette på førehand, elles oppmodar vi sjølvsagt folk til å stikke innom for ein kaffikopp og ein prat om du er i byen. Ta gjerne kontakt med oss! Vi er her for å hjelpe laga og medlemene våre.


Org.nr. 939 550 550
Kontonr. 8101 07 00027
IBAN NO51 810107 00027 
SWIFT DABANO22

Sekretariatet

Generalsekretær 
Kai Roger Vatne
Telefon:    24 14 11 12
Mobil:       993 94 350
E-post:     kai.roger@ungdomslag.no    

Organisasjonskonsulent
Alf Steinar Nekstad

Telefon:    24 14 11 16

Mobil:       959 08 721


E-post:    alf.steinar@ungdomslag.no  

Informasjonsrådgjevar
Inger Johanne Ruset

Telefon:    41 14 01 23


E-post:     inger.johanne@ungdomslag.no  

Kulturrådgjevar folkedans
Solveig Brekke Hauknes
Telefon:    24 14 11 15  
E-post:    solveig@ungdomslag.no    

Kulturrådgjevar teater og bunad (permisjon til 01.08.2022)
Rita Sirirud Vatnehol
Telefon:    24 14 11 14
E-post:    rita@ungdomslag.no    

Kulturrådgjevar teater og bunad (vikariat til 01.08.2022)
Mona Husby
Telefon:    24 14 11 14
E-post:    mona@ungdomslag.no    

Rådgjevar for kulturbygg
Christoffer Knagenhjelm
Telefon:    48 00 48 17
E-post:    christoffer@ungdomslag.no    ---

Verneombod for Noregs Ungdomslag

Det er oppretta verneombod for Noregs Ungdomslag som medlemmar kan melde inn saker til som omhandlar seksuelle overgrep, grenseoverskridande åtferd og trakassering, og brot på HMT/HMS-regelverket. Verneomboda skal vere ein nøytral kontaktperson og kan bistå medlemmar i kontakta med sitt lokallag der dei føler dette er vanskeleg. 

Verneombod per 22.11.2020 er:
Bjørn Arve Moen, styremedlem 
Solveig Brekke Hauknes, kulturrådgjevar NU-kontoret: tlf. 473 98 764

Sjå òg Balansekunst sin rådgivningstelefon