Kontakt oss

 

Administrasjonen i Noregs Ungdomslag held til i tredje etasje i Øvre Slottsgate 2B. Vi kan vere på heimekontor nokre dagar i veka, men nokre av oss er alltid pålogga sentralbordet i arbeidstida. Du kan nå oss på telefon kvardagar mellom 09:00 og 15:00, og vi svarer på e-post som normalt.

Om du ønsker å treffe oss fysisk, kan det vere lurt å avtale dette på førehand. Det er hyggeleg om du kjem innom for ein kaffikopp og ein prat om du er i byen, så ta gjerne kontakt med oss! Vi er her for å hjelpe laga og medlemmene våre.
 

Postadresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
E-post på: post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no
Telefon sentralbord: 24 14 11 10


Org.nr. 939 550 550
Kontonr. 8101 07 00027
IBAN NO51 810107 00027 
SWIFT DABANO22

Sekretariatet

 

Sekretariatet

 

Sekretariatet

 

Sekretariatet

Generalsekretær 
Kai Roger Vatne
Telefon:    24 14 11 12
Mobil:       993 94 350
E-post:     kai.roger@ungdomslag.no    

Organisasjonskonsulent
Alf Steinar Nekstad

Telefon:    24 14 11 16

Mobil:       959 08 721


E-post:    alf.steinar@ungdomslag.no  

Informasjonsrådgjevar
Beate Haugtrø

Telefon:    984 51 301


E-post:     beate@ungdomslag.no  

Kulturrådgjevar folkedans
Solveig Brekke Hauknes
Telefon:    24 14 11 15  
E-post:    solveig@ungdomslag.no    

Kulturrådgjevar teater og bunad (permisjon til 01.08.2022)
Rita Sirirud Vatnehol
Telefon:    24 14 11 14
E-post:    rita@ungdomslag.no    

Kulturrådgjevar teater og bunad (vikariat til 01.08.2022)
Mona Husby
Telefon:    24 14 11 14
E-post:    mona@ungdomslag.no    

Rådgjevar for kulturbygg
Christoffer Knagenhjelm
Telefon:    24 14 11 11 / 48 00 48 17
E-post:    christoffer@ungdomslag.no    ---

Verneombod for Noregs Ungdomslag

Det er oppretta verneombod for Noregs Ungdomslag som medlemmar kan melde inn saker til som omhandlar seksuelle overgrep, grenseoverskridande åtferd og trakassering, og brot på HMT/HMS-regelverket. Verneomboda skal vere ein nøytral kontaktperson og kan bistå medlemmar i kontakta med sitt lokallag der dei føler dette er vanskeleg. 

Verneombod per 22.11.2020 er:
Bjørn Arve Moen, styremedlem: tlf. 994 34 665
Solveig Brekke Hauknes, kulturrådgjevar NU-kontoret: tlf. 473 98 764

Sjå òg Balansekunst sin rådgivningstelefon