Landsmøte

Landsmøtet er organisasjonen sitt høgste demokratiske organ, og staden der dei viktigaste avgjerdene som skal vere førande for NU det neste året vert fatta. På landsmøtet møtast ungdomslagsfolk frå heile landet til sosialt og fagleg samvere. Alle lag, både fylkeslag og lokallag har rett til å sende utsendingar. Møtet blir halde kvart år.

Landsmøte 2023

Neste landsmøte i NU vert i Oslo helga 28.-30. april 2023. Meir info kjem!