Landsrådsmøte

Landsrådet er eit rådgivande organ for styret, og er samansett av fylkeslagsleiarane. Fylkeslaga har møteplikt på møtet, så dersom fylkeslagsleiaren ikkje har høve til å møte, kan ein sjølvsagt stille med ein annan representant frå fylkeslaget. Det er også mogleg å stille med fleire representantar frå fylkeslagsstyret om ein ønskjer dette.

Landsrådsmøtet blir arrangert kvart år, dei siste åra har møtet vore i Oslo, men i 2022 er landsrådsmøtet i Bodø.
 

Landsrådsmøte 2022

Landsrådsmøtet 2022 blir i Bodø 22.-23. oktober. Ta kontakt med oss om du lurer på noko.