Landsrådsmøte

Landsrådet er eit rådgjevande organ for styret, og er samansett av fylkeslagsleiarane. Fylkeslaga har møteplikt på møtet, så dersom fylkeslagsleiaren ikkje har høve til å møte, kan ein sjølvsagt stille med ein annan representant frå fylkeslaget. Det er også mogleg å stille med fleire representantar frå fylkeslagsstyret om ein ønskjer dette.

Landsrådsmøtet skipast kvart år, dei siste åra har møtet vore i Oslo i oktober.
 

Landsrådsmøte 2022

Informasjon om landsrådsmøtet 2022 vil koma etter kvart, men vi rekner med å arrangere det i oktober. Ta kontakt med oss om du lurer på noko.