Her vil vi publisere protokollar frå alle styremøta i Noregs Ungdomslag slik at alle lag og medlemmer i NU kan få innblikk i kva styresaker som har vore handsama. 

Har du spørsmål til nokre av sakene eller noko du saknar, ta kontakt med oss på kontoret.

 

Protokollar frå dei siste styremøta:

Styremøte nr. 5 - 24. april 2021
Styremøte nr. 4 - 23. april 2021