Her vil vi publisere protokollar frå alle styremøta i Noregs Ungdomslag slik at alle lag og medlemmer i NU kan få innblikk i kva styresaker som har vore handsama, med unntak av t.d. personalsaker mm.

Vi er no i ein prosess der vi ryddar opp i alle styremøteprotokollane, og dei vil bli publisert her så snart dei er klare.

Har du spørsmål i mellomtida kan du ta kontakt med oss på post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no.