Styret


Torbjørn Bergwitz Lauen (Bygdelagssamskipnaden)
Leiar
E-post: torbjorn@ungdomslag.no
Tlf. 959 69 475

Tone Mjelde (Hordaland Ungdomslag)

Politisk nestleiar
E-post: tone.mjelde@ungdomslag.no

Terje Svindseth (Bygdelagssamskipnaden)
Organisatorisk nestleiar
E-post: terje.svindseth@ungdomslag.no Irene Dahl  (Troms Ungdomsfylking)

Styremedlem 

 
Nina Byttingsmyr (Aust-Agder Ungdomslag)
Styremedlem 

Maria Austbø  (Bygdelagssamskipnaden)
StyremedlemBjørn Arve Moen  (Inn-Trøndelag Ungdomssamlag)
Styremedlem
 
Mona Husby (Inn-Trøndelag Ungdomssamlag)

1. vara til styret
 
Jostein Apeland (Rogaland Ungdomslag )
2. vara til styret
 
Marit Kvamen (Hordaland Ungdomslag)
3. vara til styret

Styret er valt på landsmøtet i Noregs Ungdomslag, 26. september 2020

 

Styret i Noregs Ungdomslag er valt av landsmøtet, og har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.

Styret skal i følgje lova ha 7 medlemmer, og vere samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 andre styremedlemmer.

Styret har omlag 10 møter i året, og handsamar saker førebudd av generalsekretæren. Aktuelle saker er t.d. konkretisering av arbeidsplan og budsjett frå landsmøtet, strategisk planarbeid, ulike interessepolitiske saker (t.d. lobbyplan og arbeid opp mot statsbudsjettet), oppnemningar og representasjonar.