Styret


Torbjørn Bergwitz Lauen (Bygdelagssamskipnaden)
Leiar
E-post: torbjorn@ungdomslag.no
Tlf. 959 69 475

Tone Mjelde (Hordaland Ungdomslag)

Politisk nestleiar
E-post: tone.mjelde@ungdomslag.no

Terje Svindseth (Bygdelagssamskipnaden)
Organisatorisk nestleiar
E-post: terje.svindseth@ungdomslag.no Irene Dahl  (Troms Ungdomsfylking)

Styremedlem 


Maria Austbø  (Bygdelagssamskipnaden)
Styremedlem

Bjørn Arve Moen  (Inn-Trøndelag Ungdomssamlag)
Styremedlem

Nina Byttingsmyr (Aust-Agder Ungdomslag)
Styremedlem 

 

Marit Kvamen (Hordaland Ungdomslag)
1. vara til styret

Siri Mæland (Sør-Trøndelag Ungdomlag)

2. vara til styret
 

 

Styret er valt på landsmøtet i Noregs Ungdomslag, 24. april 2021

 

Styret i Noregs Ungdomslag er valt av landsmøtet, og har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.

Styret skal i følgje lova ha 7 medlemmer, og vere samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 andre styremedlemmer.

Styret har om lag ti møte i året, og handsamar saker førebudd av generalsekretæren. Aktuelle saker er t.d. konkretisering av arbeidsplan og budsjett frå landsmøtet, strategisk planarbeid, ulike interessepolitiske saker (t.d. lobbyplan og arbeid opp mot statsbudsjettet), oppnemningar og representasjonar.