Styringsdokument

Noregs Ungdomslag har mange styringsdokument, som ligg til grunn for politikken og aktiviteten i organisasjonen. Nedanfør følgjer ei skjematisk framstilling av dei ulike styringsdokumenta, og kva funksjon desse har.