Arbeidsprogram 2021 - 2022


Tiltak for å nå måla i langtidsprogrammet:

 1. Samle og synleggjere medlemsfordelane i NU
 2. Tilby lokallaga 8 kurs i året (Gjesteinstruktør)
 3. Utvikle ei kursrekke for organisasjonsopplæring
 4. Fire instruktørkurs i dans og fire teaterkurs kvart år
 5. Ta ei aktiv rolle i å støtte lokallag med alternative idear for å gjennomføre aktivitetar så lenge smittevernstiltak gjeld. 
 6. Fullføring av satsing Nordland
 7. Utvikle ein strategi for dansefeltet i NU
 8. Etablere ei fagsamling for teater i samband med NU-helga
 9. Utvide Huset i Bygda-prosjektet til fleire fylke
 10. Arrangere huskonferanse hausten 2021
 11. Samordne hus-prosjekta våre (huset i bygda og NU kulturformidling)
 12. Gå i dialog med fylkeslag om tilsetting av fylkessekretær som bidreg til å styrke organisasjonen regionalt
 13. Samordne nettressursane i NU
   

Andre og faste tiltak

 • Landsmøte 2021 og 2022
 • Landsråd 2021 og 2022
 • Sommarleir 2021 og 2022
 • NORDLEK 2021 og 2024
 • Bunad på UNESCO
 • 125årsjubileum 2021
 • Kven veit? 2021 og 2022
 • Ungt demokrati 2021 og 2022
 • Delta i nordiske møte (m.a. gjennom Nordlek-organisasjonen)
 • Delta aktivt i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kulturalliansen og Frivillighet Norge
 • Politisk påvirkning
 • Huset i Byda-prosjekta
 • Folkepedia
 • NU Kulturformidling (ungdomshus.no)
 • Oppfølgjing av landsmøtesaker

 

Vedteke på landsmøtet 26. september 2020