Her kan du finne årsmeldingar og rekneskap for Noregs Ungdomslag.
Alle dokumenta er i pdf.-format. 

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2019

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2018

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2017

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2016

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013


Viss du er ute etter årsmeldingar frå tidlegare år, kan du kontakte administrasjonen på post@ungdomslag.no