Søk pengar!

Dette er eit emne som bør interessere dei fleste. Til meir pengar vi får i støtte, til meir aktivitet kan vi skape! Både leiaren, skrivaren, kasseraren og eventuelt studieleiaren bør ha god kjennskap til kva støtteordningar som finst.