Frifond Stem!

Søk om Frifond Stem fram til 1. august 2021

I samband med stortingsvalet har det blitt lansert ei nye stønadsordning, Frifond Stem! Ordninga er åpen for NU sine lokallag, og vi håpar difor det er mange av dykk som ynskjer å søke. Lokallaga kan søke om å få inntil 50 000 kroner til eit valmobiliserande prosjekt. Det vil seie noko som engasjerer unge under 26 år i stortingsvalet. Ordninga er åpen frem til 1. august, og alle prosjekt må vere ferdige til valgdagen, 13. september. Det lønner seg å vere tidleg ute å søke, då det delast ut pengar fortløpande til det blir tomt. 

 

Les meir info i vedlegget som du kan laste ned ved å trykke her.

Trykk her for å lese meir på LNU sine sider.


Trykk her for å kome til søknadsportalen.