Image

Grunnlova i moderne språkdrakt

I jubileumsåret 2014 skal Stortinget ta stilling til ulike revisjonar av grunnlova. Mellom framlegga ligg eit framlegg frå Graver-utvalet i moderne språkdrakt på både nynorsk og bokmål.

Grunnlova er det viktigaste dokumentet me har i Noreg, og det legg grunnlaget for den demokratiske staten me har. Då er det viktig at alle kan forstå kva som står skrive, og at den ligg føre på dei to offisielle målformene me har.

Noregs Ungdomslag krev at stortingsrepresentantane røyster fram Graver-utvalet sitt framlegg til grunnlovsrevisjon.

Vedteke av landsmøtet i Noregs Ungdomslag, 6. april 2014 
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign