Image

Folkedans/-musikk

Folkedans


Noregs Ungdomslag arbeider med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen. Utan at nokon tar vare på den tradisjonelle folkelege dansen i Noreg forsvinn han. Noregs Ungdomslag arbeider derfor fagleg med norsk folkedans. NU er den einaste organisasjonen som utdannar instruktørar innan norsk folkedans. Vi har over 300 dansegrupper tilslutta Noregs Ungdomslag som medlemmer. 


Nordlek i Viborg

I Viborg er det nordisk sommarleir ( 11.-14. juli) og Nordlek-stemne frå 14.-19. juli. I det vedlagte dokumentet finn du informasjon om reise og overnattingsmoglegheiter. Fylg med på http://www.nordlek2015.dk for meir informasjon, påmelding og betaling.

Les meir»

Rapport frå pilotprosjekt med Folkedans i kulturskulen er klar!

Prosjektet er ei satsing i Noregs Ungdomslag der ein skal sjå på korleis slike samarbeid kan gagna både dei frivillige laga, kulturskulen/ det offentlege og folkedans som sjanger.

Les meir»

Til Vågå for å bli ein betre dansar

Etter eit år i Vest Agder er nå vidareutdanningskurset ”Norsk folkeleg dans” tilbake i Vågå. Her skal det dansast, grublast, analyserast og funderast.

Les meir»

Frist for å melda interesse til Grønleik 2013 er 1. desember!

6. - 13. juli 2013 blir det Grønleik i Ilulissat på Grønland. Grønleik er miniversjonen av det nordiske folkedansstemnet, Nordlek. På grunn av avgrensa plass og ressurser får alle dei nordiske landa berre delta med 25 personar kvar.

Les meir»

Bygda dansar utvidar

Frå hausten 2012 startar Bygda dansar opp to nye prosjekt. Det eine skal gå i Hedmark over tre år, det andre skal gå i Sverige over eit år som del av eit Interreg-prosjekt med Bygda dansar i Nord-Trøndelag.

Les meir»

SUPER DANCE from folk to modern

Invitasjon til: First International festival-competition «SUPER DANCE from folk to modern» April, 26 – 29, 2013 St.Petersburg, Russia

Les meir»

Festival i Polen søker norsk brudepar!

Festival of Traditional Art i Poznan-Poland søker to norske folkedansgrupper for å rekonstruere eit ekte norsk bryllup. Nokon som har lyst? Ta kontakt med Noregs Ungdomslag snarast!

Les meir»

"INTERFOLK in Russia"

Her kan du lese invitasjonen til INTERFOLK in Russia, 9. - 14. november 2012

Les meir»

Norske leikar og dansar blir verna av UNESCO

Det er ikkje berre Geirangerfjorden som kan kome på UNESCO si "rauliste"! No ber Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) om hjelp til å registere også immateriell kulturarv som lokale leikar, dansar og slåttar.

Les meir»

Delta på EUROPEADE 2013 i Tyskland!

Den femtiande Europeaden for europeisk folkekultur vil i 2013 finne stad i Gotha, Thüringen i Tyskland frå 17. - 21. juli. Leikarringen i Moss deltok i 2012 og var det første gruppa frå Noreg nokon sinne! Dette kan du lese om i medlemsbladet vårt Ungdom n

Les meir»

Minnepris til unge utøvarar på hardingfele

Styret for Audhild Flaktveit Moxnes sin sin minnepris til unge utøvarar på hardingfele treng forslag på aktuelle kandidatar til årets pris. Frist for innsending av forslag er 15. september 2012.

Les meir»

Reisebrev frå Expo i Seoul

Til saman seks folkemusikarar og folkedansarar frå Noregs Ungdomslag er denne veka i Seoul for å representere Noreg under verdsutstillinga, Expo! Les reisebreva deira.

Les meir»

Norsk framsyningsprogram under Nordlek 2012

Vi håper alle norske deltakarar på Nordlek 2012 blir med på den nasjonale framsyninga. Her finn du det norske danseprogrammet.

Les meir»

Bygda dansar til Hedmark!

Det nasjonale folkedansprosjektet Bygda dansar startar frå hausten 2012 opp i Hedmark. Thomas Nilssen er tilsett som prosjektleiar, og Inga Myhr er tilsett som prosjektmedarbeidar.

Les meir»

Välkommen att söka till masterclass i scenisk folkdans!

Denna masterclass är ett tillfälle för dig som sysslar med scenisk folkdans att fördjupa och utveckla en konstnärlig idé under handledning av etablerade dansare och koreografer (vilka meddelas snart).

Les meir»

Fleire unge til Landsfestivalen – NM i gammaldansmusikk!

Påmeldingane til Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Vågå er i gang. Vågå spel- og dansarlag ønskjer velkommen til tevling og dansefest i gammaldansmusikk 1.-5.august, og oppfordrar spesielt juniorar til å stille i dei nye klassene pardans junior og juni

Les meir»

Gratulera med dagen, Sven Nyhus!

19. mai kl 1800 er vi alle invitert til stor FESTKONSERT på Norges musikkhøgskole!

Les meir»

Det første kullet nokon sinne tek sine avsluttande BA-eksamener i Tradisjonsdans ved NTNU

Det første kullet nokon sinne vert denne våren uteksaminerte som utøvande dansarar i norsk tradisjonsdans. Anna Liv Skjelten Gjendem, Inga Myhr, Torill Steinjord og Mathilde Øverland vil visa seg fram i 2 ulike eksamenar no i mai 2012.

Les meir»

Landstad og Lindeman på UNESCO si liste over dokumentarv

Den norske UNESCO-kommisjonen har tatt Lindeman sine nedteikningar frå Valdres, Gudbandsdalen og Meldalen i 1848 og dei opprinnelege delane av Norsk folkeminnesamling inn på lista over Noregs dokumentarv.

Les meir»

Syngespel av Hulda Garborg tek form i ny drakt!

Noregs Ungdomslag oppmodar alle til å få med seg den storslåtte premiereframsyninga til Danseru: "Liti Kjersti". Riksscenen, søndag 15. april klokka 1700. Vi sjåast!

Les meir»

Få dagar igjen til søknadsfristen!

Kva med å studere folkedans til hausten? 15. april er søknadsfristen for dei ordinære folkedansstudia ved NTNU i Trondheim. Desse studia er samlingsbaserte og gratis!

Les meir»

Instruktørseminar 9. og 10. juli i Steinkjer

NORDLEK 2012 inviterer folkedansinstruktørar og dansespelemenn frå heile Norden til fagleg oppdatering, debattar, gruppearbeid og nettverksbygging på Steinkjer 9.-10. juli 2012.

Les meir»

Norsk framsyningsprogram under Nordlek 2012

Vi håper alle norske deltakarar på Nordlek 2012 blir med på den nasjonale framsyninga. Her finn du det norske danseprogrammet.

Les meir»

Plateslepp - turdansar frå Trøndelag

Tysdag 20. mars var det tid for siste plateslepp i serien Norske Turdansar der fokus for den siste utgjevinga var Trøndelag.

Les meir»

Har du iPhone og skal til Nordlek 2012?

Nå kan du laste ned alle samdansane til Nordlek gjennom denne "Appen"?

Les meir»

Dansekveld med plateslepp: Turdansar frå Trøndelag

I desse dagar blir den femte og siste plata i serien Norske turdansar gitt ut. -Denne serien vil vere eit viktig bidrag til at musikken og dansen lever vidare som lokal og nasjonal kulturarv, fortel Synnøve Jørgensen, folkedansrådgjevar i NU.

Les meir»

Søknadsfrist for RFF

Hugs at søknadsfristen for tiltaksmiddel og arbeidsstipend frå RFF-sentret er 15. mars 2012.

Les meir»

Feira Hulda

Folkedanslaget Sølja på Hamar sto for eit flott arrangement på Stange bibliotek 22.februar i samband med 150 års markering av Hulda Garborg sin fødsel.

Les meir»

Helgetur til Oslo for djupdykk i dansetradisjonar frå Hedmark?

Dansedykk er eit konsept der Riksscenen samarbeider med bygdelaga i Oslo om kursopplegg og dansekveld spesielt dedikert til ein danse- og musikktradisjon. Arrangementet foregår i helger og mange dansegrupper rundt om i landet har dermed nytta sjansen til

Les meir»

Storisdans på Randsfjorden

Ein spontan idé om ein dansekveld midt utpå vatnet blei til verkelegheit siste fredag i februar. Om lag 20 store og små fann vegen ut til isskulpturane i Dokkadeltaet, der Nordsinni UL saman med Nils Slapgård frå Folkedanslaget Sølja skipa til stordanskve

Les meir»

Egdedans er med på opninga av Kilden

I kveld, 11. januar, deltar Egdedans (Bygda dansar i Vest Agder), med elevar frå Vågsbygd vgs, under konserten Folkelig kraft på Kilden i Kristiansand.

Les meir»

Folkedans- og folkemusikktreff for ungdom på Færøyene!

Kvart år i framkant av Nordlek-stemne blir det arrangert Nordring. Dette er eit folkemusikk- og folkedanstreff for ungdom mellom 18 og 25 år. Noregs Ungdomslag kan sende seks ungdomar til treffet. Har du lyst?

Les meir»

Grunnleggande instruktørkurs i folkedans

Treng laget nye folkedansinstruktørar? Eller kanskje du sjølv har lyst til å bli instruktør? No har du sjansen både i Stavanger og i Bergen! På bilete ser du Ina Cyrus saman med kursdeltakarane på instruktørkurs hausten 2011.

Les meir»

Variert kurstilbod i Stavanger!

Siste helga i januar har fylkeslaga i Rogaland, Telemark, Vest Agder og Aust Agder tradisjon for å skipe til Storkurs. I 2012 er det Rogaland sin tur til å vere arrangør, og kurset er lagt til Siddis-Stova i Stavanger.

Les meir»

Mange har fått penger frå Rff, men kor er ungdomslaga?

Rådet for folkemusikk og folkedans har no tildelt tiltaksmidlar, arbeidsstipend og små og raske midlar.

Les meir»

Frå idé til framsyning - på eitt døgn!

Lynkurs for barn i teater og dans som endar i ei framsyning!

Les meir»

Lag din eigen polska eller polka!

Komponerer du eigne melodiar? Her er konkurransen for deg!

Les meir»

Seminar: Song og dans

Laurdag 12. november skipar Nord-Trøndelag kulturvernråd til haustseminaret ”Song og dans ” under Himarfestivalen. Foredragsholdarar er Kirsten Bråten Berg, Tor Stallvik, Rasmus Joensen, Maj Vester Larsen og Berit Bjerkem.

Les meir»

"Nokon kjem til å kome"

Det første studentkullet på BA Utøvende tradisjonsdans ved Dansevitskap/NTNU, Rff-sentret og Ole Bull akademiet (www.ntnu.no/musikk/) er inne i sitt tredje og siste studieår 2011/2012. I høst er de invitert til flere festivaler og scener for å vise frem

Les meir»

Egdedans er i gang!

Fredag 28. oktober kl 14.00 blir det offisielle åpning av prosjektet Egdedans (Bygda dansar i Vest Agder). Åpningen er ved fylkeskultursjef Anne Tone Hageland. ”Skolissen” klippes og prosjektet bokstavelig talt danses i gang!

Les meir»

Folkedans og folkemusikk: kurshelg i Oslo

Spennende kurshelg med folkemusikk og folkedans for voksne og barn i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgt. 22 lørdag 19. nov og søndag 20. november.

Les meir»

Delta på Rff sine Fagdagar

Rådet for folkemusikk og folkedans inviterer i samband med representantskapsmøtet til fagdagar med mange spennande seminar.

Les meir»

Studentar på ulik puls

Gjermund Larsen Trio på høgtaleren, flip-over i hjørnet og golvet fullt av dansestudentar: Emnet Norsk folkelig dans er i gang!

Les meir»

Minnepris til Mathilde Skjæret

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris til unge utøvarar på hardingfele blir i 2011 tildelt Mathilde Skjæret frå Jostedal i Sogn.

Les meir»

Skal du på ball?

Under Nordlek 2012 i Steinkjer blir det stort Ball. Skal du delta og treng eit dansekurs? Eller kanskje du bare har lyst å lære deg norske og nordiske kontradansar?

Les meir»

Instruktørkurs i folkedans på Voss

Stig Indrebø skal under Storkurset på Voss vere lærar på kurs for alle som har lyst til å lære meir om det å vere instruktør. Stig mellom anna lang fartstid som instruktør i barneleikarringen i Bergen ungdomslag Ervingen.

Les meir»

Rff-prisen til Martin Myhr

Rådet for folkemusikk og folkedans har tildelt dansaren Martin Myhr Rff-prisen for 2011. Myhr får prisen for eit særs allsidig arbeid både som dansar, formidlar og inspirator.

Les meir»

Europeade 2012

Kjenner du til den internasjonale festivalen, Europeade? Noregs Ungdomslag har i desse dagar mottatt invitasjon. Har du lyst til å delta saman med dansegruppa di? Ta kontakt! Festivalen er i 2012 i Italia.

Les meir»

Tildeling av minnepris, haust 2011

Styret for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris til unge utøvarar på hardingfele ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Les meir»

Folkedanslinja på Manger folkehøgskule tilbake i haust

Etter eitt års pause er folkedanslinja på Manger folkehøgskule tilbake i haust. – Me opna opp att linja då me fekk førespurnader frå elevar som ville læra folkedans, det synest me er gledeleg, seier rektor Geir Rydland.

Les meir»

Dansens dager kåra vinnar av videokonkurranse

Dei heldige vinnarane av årets videokonkurranse i regi av Dansens dager, Tindlund Barneskole i Østfold, fekk ein danseworkshop med Belinda Braza i premie!

Les meir»

Kven har den beste framsyninga i landet?

Under Folkedansfestivalen 2011 skal NU igjen kåre den beste danseframsyninga! Er di gruppe påmeldt? Fristen er 15. juni!

Les meir»

Instruktørkurs i folkedans 14.-16. oktober

Dette kurset (Modul 2) har dansaren i hovudfokus. Målet er at deltakarane skal bli gode danseførebilete og medvitne om eigen dansestil og teknikk.

Les meir»

Rff-sentret med saftige smakebiter frå sitt rikholdige arkiv!

Rff-sentret vil med jamne mellomrom leggje ut smakebitar fra arkivet sitt i tida framover. Rff-sentret har dokumentasjonsverksemd og arkivdrift som eit hovudpunkt i verksemda si.

Les meir»

Utgreiing om folkedansen

Johan Einar Bjerkem, f.1969, frå Steinkjer er tilsett som utgreiar og prosjektleiar for ei utgreiing om folkedansen i Noreg. Bak utgreiinga står Rådet for folkemusikk og folkedans, Noregs Ungdomslag og FolkOrg.

Les meir»
 Image
Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign