Image

Folkedans/-musikk

Folkedans


Noregs Ungdomslag arbeider med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen. Utan at nokon tar vare på den tradisjonelle folkelege dansen i Noreg forsvinn han. Noregs Ungdomslag arbeider derfor fagleg med norsk folkedans. NU er den einaste organisasjonen som utdannar instruktørar innan norsk folkedans. Vi har over 300 dansegrupper tilslutta Noregs Ungdomslag som medlemmer. 


Rapport frå pilotprosjekt med Folkedans i kulturskulen er klar!

Prosjektet er ei satsing i Noregs Ungdomslag der ein skal sjå på korleis slike samarbeid kan gagna både dei frivillige laga, kulturskulen/ det offentlege og folkedans som sjanger.

Les meir»

Til Vågå for å bli ein betre dansar

Etter eit år i Vest Agder er nå vidareutdanningskurset ”Norsk folkeleg dans” tilbake i Vågå. Her skal det dansast, grublast, analyserast og funderast.

Les meir»

Norske leikar og dansar blir verna av UNESCO

Det er ikkje berre Geirangerfjorden som kan kome på UNESCO si "rauliste"! No ber Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) om hjelp til å registere også immateriell kulturarv som lokale leikar, dansar og slåttar.

Les meir»

Reisebrev frå Expo i Seoul

Til saman seks folkemusikarar og folkedansarar frå Noregs Ungdomslag er denne veka i Seoul for å representere Noreg under verdsutstillinga, Expo! Les reisebreva deira.

Les meir»

Landstad og Lindeman på UNESCO si liste over dokumentarv

Den norske UNESCO-kommisjonen har tatt Lindeman sine nedteikningar frå Valdres, Gudbandsdalen og Meldalen i 1848 og dei opprinnelege delane av Norsk folkeminnesamling inn på lista over Noregs dokumentarv.

Les meir»

Rff-sentret med saftige smakebiter frå sitt rikholdige arkiv!

Rff-sentret vil med jamne mellomrom leggje ut smakebitar fra arkivet sitt i tida framover. Rff-sentret har dokumentasjonsverksemd og arkivdrift som eit hovudpunkt i verksemda si.

Les meir»

Utgreiing om folkedansen

Johan Einar Bjerkem, f.1969, frå Steinkjer er tilsett som utgreiar og prosjektleiar for ei utgreiing om folkedansen i Noreg. Bak utgreiinga står Rådet for folkemusikk og folkedans, Noregs Ungdomslag og FolkOrg.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign