Image

Søk pengar!

 

Momskompensasjon

Laga sin frist for å levere søknad om momskompensasjon med grunnlag i rekneskapstala for 2016 er 15. august 2017.

Les meir»

Frifond

Frifond er ei tilskotsordning for kulturarbeid for barn og unge. Frist for å søkje om frifondmidlar gjennom Noregs Ungdomslag er 1. september.

Les meir»

Tilskot til opplæring (vaksenopplæringsmidlar)

Alle lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om kursstøtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon.

Les meir»

Fonda i Noregs Ungdomslag

Lag og/eller medlemmer kan gjennom Opplæringsfondet, Eufemiafondet og Rasmus og Agnes Pettersons fond søkje om tilskot til ulike føremål. Fonda har søknadsfrist kvart andre år.

Les meir»

Andre tilskotsordningar

Fleire organisasjonar og institusjonar forvaltar ulike tilskotsordningar som frivillige lag og organisasjonar kan søkje på. Her har vi samla nokre av desse.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign