Hopp til hovedinnhold
Nyttig for laga

Sakspapira og nettmøte til landsmøtet 2024

Sakspapira til landsmøtet er klart, og alle lokallag og fylkeslag som deltek skal ha fått tilsendt sakspapira på mail. Her finn de både sakspapir og lenkje til nettmøte i forkant.

Oppstilling med alle deltakandeOppstilling med alle deltakande

Vedlagt finn de sakspapir til landsmøtet i Noregs Ungdomslag som finn stad 20.-21. april. Rekneskap 2023, med revisjonsmelding og prosjektrekneskap 2023 ligg ved som eigne filer.

Dette er sakspapira til landsmøte:

Nettmøte i forkant
I år inviterer vi til nettmøte i forkant av landsmøtet onsdag 10. april kl 19.00. For nye landmøtetdeltakarar går vi gjennom gangen i møtet med forretningsorden og presentere, arbeidsprogrammet, og framlegg til fråsegner. Både representantar frå styret og administrasjonen vil vere til stades, og vil svare på spørsmål.

Trykk på denne lenka for å delta.

Endeleg tidsplan og landsmøteguide vert sendt før dette møtet.


Velkomen til landsmøtet!

Fleire aktualitetar

Sjå alle