Hopp til hovedinnhold

Om oss

Noregs Ungdomslag er ein kulturorganisasjon med føremål om å skape engasjement og levande lokalmiljø gjennom folkelege kulturaktivitetar. Organisasjonen vart stifta i 1896, og vi har i dag om lag 13 500 medlemmar og vel 310 lokallag rundt om i heile landet.

Vi har eit ansvar for å ta vare på og stadig aktualisere den tradisjonelle folkekulturen. Dette gjer vi for å styrke lokalsamfunna over heile landet. Medlemmene våre får høve til å utøve både tradisjonelle og nye kulturuttrykk, samtidig som dei lærer å organisere aktivitetane. Med det styrker vi òg samfunnet og demokratiet.

Dei 312 lokallaga i Noregs Ungdomslag driv eit mangfald av aktivitetar

Samarbeidspartnarar

NU er stolte over å samarbeide med ei rekkje organisasjonar og institusjonar som deler engasjementet vårt for ungdom, kultur og samfunnet. Desse samarbeida styrkjer arbeidet vårt og bidrar til å utvide moglegheitene for medlemmane våre.

Nordisk flaggborg på Havleikur 2022 på FærøyaneNordisk flaggborg på Havleikur 2022 på Færøyane
To personar sitter i registreringa på sommarleiren 2022To personar sitter i registreringa på sommarleiren 2022

Kontakt oss

Lurer du på om eit medlemskap i NU kan vere noko for deg, eller har du eit anna spørsmål? Då er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt.

Aktuelt

Sjå alle

Politiske ressursar

Sjå alle
Politikk

Innspel til ny Kulturmiljølov

Høyringinnspel av styreleiar Torbjørn Bergwitz Lauen og generalsekretær Magni Hjertenes Flyum om ny kulturmiljølov. Innspelet vart sendt 1.2.2023 til Klima- og miljødepartementet.

Politikk

Innspel til strategi for kulturfrivilligheit

Samla innspel frå Noregs Ungdomslag til ny strategi for frivilligheita. Innspelet vart sendt 31. januar 2023. Regjeringa sin nye strategi finn de her: Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025) - regjeringen.no

Politikk

Høyringssvar til forslag til endring i forskrift for straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Innspelet vart sendt til Kultur og likestillingsdepartementet 18. desember 2023. Kontaktperson: Christoffer Knagenhjelm. E-post: christoffer@ungdomslag.no. Mob. 48 00 48 17.

Styringsdokument

Sjå alle

NU driv òg desse sidene og initiativa