Hopp til hovedinnhold

Styringsdokument

Noregs Ungdomslag har mange styringsdokument, som ligg til grunn for politikken og aktiviteten i organisasjonen. Nedanfør følgjer ei skjematisk framstilling av dei ulike styringsdokumenta, og kva funksjon desse har.

Styringsdokument

Fagpolitisk plattform

Den fagpolitiske plattforma til Noregs Ungdomslag seier kva som har vore og skal vere prioriterte område for organisasjonen. Gjeldande fagpolitisk plattform vart vedteke på Landsmøtet i 2018.

Styringsdokument

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag bygg på paragraf 1 i lovene til NU og ligg til grunn for politikken til organisasjonen:

Styringsdokument

Mandat rådsmøte for folkedans

Vedteke av styret 17. september 2023.

Styringsdokument

Mandat rådsmøte for teater

Vedteke av styret i Noregs Ungdomslag 17. september 2023.

Styringsdokument

Etiske retningslinjer

Fastsett av styret 20.11.2020 Revidert 10.06.2023

Styringsdokument

Langtidsprogram 2022-2030

Vedtatt på landsmøtet til NU 24. april 2022