Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Postadresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo

E-post: post@ungdomslag.no
Telefon sentralbord: 24 14 11 10

Org.nr. 939 550 550

Kontonr. 8101 07 00027

IBAN NO51 810107 00027
SWIFT DABANO22

Kontakt styret eller administrasjonen

Ønsker du å komme i kontakt med ein enkeltperson i NU?

Besøk oss

Administrasjonen i Noregs Ungdomslag held til i tredje etasje i Øvre Slottsgate 2B. Vi kan vere på heimekontor nokre dagar i veka, men nokre av oss er alltid pålogga sentralbordet i arbeidstida. Du kan nå oss på telefon kvardagar mellom 09:00 og 15:00, og vi svarer på e-post som normalt.

Om du ønsker å treffe oss fysisk, kan det vere lurt å avtale dette på førehand. Det er hyggeleg om du kjem innom for ein kaffikopp og ein prat om du er i byen, så ta gjerne kontakt med oss! Vi er her for å hjelpe laga og medlemmene våre.

To personar sitter i registreringa på sommarleiren 2022To personar sitter i registreringa på sommarleiren 2022
TT

Verneombod for Noregs Ungdomslag

Det er oppretta verneombod for Noregs Ungdomslag som medlemmar kan melde inn saker til som omhandlar seksuelle overgrep, grenseoverskridande åtferd og trakassering, og brot på HMT/HMS-regelverket. Verneomboda skal vere ein nøytral kontaktperson og kan bistå medlemmar i kontakten med sitt lokallag der dei føler dette er vanskeleg.


Verneombod for Noregs Ungdomslag er:
Bjørn Arve Moen, styremedlem
Tlf: 994 34 665

Mona Husby, Kultur- og organiasjonsrådgjevar
Tlf: 482 40 354