Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordningar

Som medlem i NU har laget dykkar moglegheit til å søke om økonomisk støtte til prosjekt.

Gjennom støtteordningar som Frifond og andre midlar, kan du få økonomisk støtte for å setja i gang det du brenn for. Kanskje det er eit kulturelt arrangement, eit kurs, eit samfunnsprosjekt, eller ei anna idé som styrkjer ditt lokalsamfunn?

Nokre av tilskotsordningane er avgrensa til fylke eller vern- og vedlikehald av bygg. Andre ordningar er retta mot ulike former for aktivitetar.

Er de usikker om ordninga er for oss?

Mange av tilskotsordningane tenker du kanskje ikkje er noko for laget eller huset ditt? Sjå etter ein gong til!

Dei fleste tilskotsordningane har arkiv eller inspirasjonssidar med gode døme på prosjekt. Det kan lønne seg å undersøke kva andre lag har fått støtte til.

Det er lov å kopiere idear og tilpasse dei ditt lag!

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.

Frifond-logoFrifond-logo
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • Bunad og handverk
 • Ungdomshus
 • Teater
 • 15. oktober 2023

Frifond

Har lokallaget fem eller fleire medlemmar under 26 år, og eit aktivitetstilbod til desse? Då kan de søke Frifond!

Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.
 • 15. juli 2024

Momskompensasjon

Har laget driftskostnadar? Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Dette er støtte til frivillige organisasjonar som har hatt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • 1. mars 2023
 • 1. september 2023
 • 30 000 - 300 000

Gjensidigestiftelsen

Stiftinga støtter tiltak som medverkar til gode oppvekst- og levevilkår, førebygging av ulykker og skader, felles beredskap, matglede, god fysisk og psykisk helse, møteplassar og arenaer for meistring og inkluderande fellesskap.

Montering av kopi av original dør, Trudvang Ungdomshus, Dale Ungdomslag, Fjaler kommune.Montering av kopi av original dør, Trudvang Ungdomshus, Dale Ungdomslag, Fjaler kommune.
 • Ungdomshus
 • 50 000 - 1 000 000

Kulturminnefondet

Alle bygningar som har ein kulturhistorisk verdi kan søke om tilskot frå Kulturminnefondet.

 • Ungdomshus

Stiftelsen UNI

Stiftinga UNI er ein stifting med ideelt formål for å fremme allmennyttig verksemd innan skade- og miljøvern.

Mannleg artist på konsertMannleg artist på konsert
 • Teater
 • Folkedans
 • Ungdomshus
 • 1. mars 2023
 • 1. september 2023

Kulturrom

Tilskotsordning for teknisk utstyr og lokaler.

Logo Huset i BygdaLogo Huset i Bygda
 • Ungdomshus
 • 15. april 2023
 • 10.000 - 300.000

Huset i Bygda Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Huset i Bygda samarbeidar om søknadsordning til ubetring av bygningsmessige tiltak for organisasjonseigde lagshus.

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • Teater

Kursstøtte

Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir.

Trudvang Ungdomshus under oppussingTrudvang Ungdomshus under oppussing
 • Ungdomshus
 • 30. mars 2023
 • 50 000 - 1 500 000

Tilskot til kulturbygg

Ordninga er finansiert gjennom spelemidlar, og skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Det er ulike lokale søknadsfristar i kommunane, men ofte er fristen i slutten av mars månad.