Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

Område ordninga passer for:

Det kan søkes om tilskudd til fremtidig konsertvirksomhet, komponering, tekst til musikk og manus for teater og film, produksjon og formidling av lydopptak, scenekunstforestillinger, kortfilm og dokumentarfilm, foto, videokunst og digital kunst.

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.

Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • Bunad og handverk
 • Teater
 • 11. februar 2024
 • 0 - 100 000

Akademifondet

Noregs Ungdomslag skal i 2024 dele ut 400 000 kroner frå Akademifondet til tiltak innan folkeopplysning, mål- og kulturarbeid. Både enkeltmedlemmar, lokallag og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan søke om opptil 100 000 kroner.