Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.

Område ordninga passer for:

Ordninga stiller ikkje særlege krav til kven som kan søke, men prosjektet det vert søkt om tilskot til skal komme kunst- og kulturfelta og ålment publikum til gode. Søkarar kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikkje takast ut utbytte av midlar som er mottatt i tilskot frå Kulturrådet. Ordninga gjeld for heile landet.

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • Bunad og handverk
 • Teater
 • 11. februar 2024
 • 0 - 100 000

Akademifondet

Noregs Ungdomslag skal i 2024 dele ut 400 000 kroner frå Akademifondet til tiltak innan folkeopplysning, mål- og kulturarbeid. Både enkeltmedlemmar, lokallag og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan søke om opptil 100 000 kroner.