Hopp til hovedinnhold

Kva er eit lokallag i Noregs Ungdomslag?

Eit NU-lag er ein lokal organisasjon eller gruppe som engasjerar seg i ulike aktivitetar som teater, folkedans, kunst, handverk og mykje meir. Alle lag som melder seg inn i Noregs Ungdomslag får tilgang til ressursane, støtta og nettverket som organisasjonen tilbyr.

Kulturell utveksling

NU-lag er engasjert i å fremje og bevare lokale kulturtradisjonar. Dei arrangerer ei rekke kulturelle aktivitetar knytt til musikk, dans, teater, kunst og handverk, for å nevne nokre. Gjennom desse aktivitetane får medlemmane sjansen til å lære, utveksle og uttrykke seg kreativt.

To musikarar som speler fele med dansarar foran segTo musikarar som speler fele med dansarar foran seg
Marit Kvamen på talarstolen under landsmøte til Noregs UngdomslagMarit Kvamen på talarstolen under landsmøte til Noregs Ungdomslag

Samfunnsengasjement

NU-lag er ikkje berre om kultur, men også om å bygge sterke, ivrige og ansvarsfulle borgarar. Difor legg vi vekt på å lære ungdom kva demokrati er, korleis det fungerer, og kva det inneber å vere ein aktiv samfunnsmedborgar.

Lokal samfunnsbygging

NU-lag jobbar for å styrke lokalsamfunna dei er ein del av. Dette gjer dei gjennom å arrangere aktivitetar som er åpne for alle, skape trygge rom der folk kan møtast, utveksle idear og byggje fellesskap.

TT

Bli ein del av Noregs Ungdomslag

Å vere med i eit NU-lag betyr å vere ein del av eit større fellesskap. Anten du er interessert i kultur, teater, folkedans, bunad, eller berre vil bidra til å skape eit betre samfunn, finst det ein plass for deg i Noregs Ungdomslag.

Utforsk fagfelta våre for å lære meir om kva lokallaga våre driv med

Aktuelt blant lokallaga

Sjå alle

Tips oss om Årets lokallag

Veit du om eit lag som fortener å bli nominert til Årets lokallag? Send oss gjerne framlegg til kandidatar så tek vi dei med i vurderinga. Det er styret i NU som avgjer kven som kvart år blir med i den endelege avstemminga.