Hopp til hovedinnhold

Malar

Her finn de malar for plakatar, presentasjonar og andre dokument som de kan bruke til arbeidet med lokallaget dykkar.

Samlinga vert utvida med fleire malar.

Mal

Husdrift

Lov for huslaget

Mønsterlova for huslag er vedteke av landsmøtet til Noregs Ungdomslag.

Mal

Lov for fylkeslaget

Mønsterlovene er sist revidert på landsmøtet i Noregs Ungdomslag i 2012 og 2016.

Mal

Plakatmal

Plakatmalar vert lagt ut når grafisk profil for lokallag er klar.

Mal

Lov for lokallaget

Mønsterlovene er sist revidert på landsmøtet i Noregs Ungdomslag i 2012 og 2016.