Hopp til hovedinnhold
Rettleiing

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus

Gode tips før de startar søknadsarbeidet

 • Sjå moglegheiter
 • Ver kreativ
 • Tenk stort!
 • Nyskapande idear
 • Kan de samarbeide med andre lag?
 • Er det noko lokalmiljøet saknar?
 • Kan de starte noko nytt? - nå ei ny målgruppe?
 • Har de ressurspersonar som kan vere med å bidra?

Årsmelding

 • Lag ein god årsmelding - den kan nyttast til så mangt!
 • Del ut til aktuelle personar i kommunen
 • Legg ut på kantina i kommunen
 • Del ut til verksemder
 • Send ut til medlemmer/innbyggjarane
 • Send den til den lokale avisa, godt utgangspunkt til pressemelding, artikkel eller intervjue i lokalavisa eller bygdanytt
 • Heng opp på grendahuset, butikken, på legesenteret, bensinstasjonen...

Om å søke

 • Les retningslinjene/formålet til tilskotsordninga nøye
 • Ring tilskotsgjevar: Presenter dykk og prosjektet!
 • Bruk ord frå tilskotsgjevaren sine vedtekter, omformuler og tilpass til søknaden
 • Ver klar, sikker, trygg på kva de vil gjennomføre
 • Ikkje problematiser. Slik er det. Punktum
 • Du har definisjonsmakta. Ver trygg ”Vi skapar, vi vinn, vi klarar dette, vi fikser dette”
 • Ver positiv! Fortel kva de har fått til /skal få til
 • Løft fram den allmennyttige verdien. Kva er det eigentleg som er viktig med dette prosjektet? Kva er verdien for ditt lokalsamfunn?
 • Fortel om visjonane, kva de ynskjer å oppnå! - Pirr nysgjerrigheita til dei som vurderer
 • Fortel om aktivitetar i laget – skap engasjement til dykkar prosjekt
 • Eit ekstra tips er å ta med berekraftsmål som er relevant for søknaden, både knytt til klima og sosialt.

Eigenfinansiering i budsjettet

I ein søknad om tilskot er det viktig å setje verdien på dugnad som vert utført og synleggjere sponsing og gåver

Dugnad:

1. Varierer frå stifting til stifting, men minst kr 300,- pr. time.

2. Få tilbod frå fagfolk og bruk denne som utgangspunkt for utrekning av dugnadsinnsats i finansieringsplanen

 • Stor del av finansieringa kan vere dugnad!
 • Sponsa produkt, få skriftelg stadfesting på verdi
 • Rabattar på innkjøp, vis verdien i budsjettet
 • Få dei som gjev gåver til å skrive gåvebrev

Fleire rettleiingar

Rettleiing

Lov for fylkeslaga

Alle fylkeslag må ha eigne lover. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som kan nyttast dersom ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. På landsmøtet i 2011 blei det vedteke nye mønsterlover for fylkeslag, og desse blei noko justert på landsmøtet i 2012 og 2016.

Rettleiing

Publisering av foto og film i NU

Her finn de rettleiingar for publisering av foto og film i NU. Lag gjerne dokumentet om til dykkar eige. Vi har òg eige samtykkeskjema for bildebruk og avtaleskjema for fotografen.