Hopp til hovedinnhold

Nyttige dokument

Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus
Rettleiing

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

Rettleiing

Lov for fylkeslaga

Alle fylkeslag må ha eigne lover. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som kan nyttast dersom ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. På landsmøtet i 2011 blei det vedteke nye mønsterlover for fylkeslag, og desse blei noko justert på landsmøtet i 2012 og 2016.

Rettleiing

Publisering av foto og film i NU

Her finn de rettleiingar for publisering av foto og film i NU. Lag gjerne dokumentet om til dykkar eige. Vi har òg eige samtykkeskjema for bildebruk og avtaleskjema for fotografen.

Rettleiing

Medlemsregister

Noregs ungdomslag nyttar Hypersys som medlemsregister.

TT
Rettleiing

Momskompensasjon

Har laget driftskostnadar? Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Dette er støtte til frivillige organisasjonar som har hatt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Rettleiing

Lov for lokallaget

Vedteke på landsmøtet 2010, med endringar på landsmøtet i 2012 og 2016

To personar tar imot betaling på dansefest, mange dansarar i bakgrunnTo personar tar imot betaling på dansefest, mange dansarar i bakgrunn
Rettleiing

Å drive lokallag

Det finst ikkje noko standardoppskrift på korleis ein kan og bør drive eit ungdomslag. Det viktigaste er at medlemmane alltid har siste ordet. Det er medlemmane som gjennom årsmøtet vedtek arbeidsprogram og budsjett, godkjenner årsmeldingar og rekneskap, fastset kva politiske standpunkt ungdomslaget skal ta, og som vel kven som skal styre laget.