Hopp til hovedinnhold
Rettleiing

Publisering av foto og film i NU

Her finn de rettleiingar for publisering av foto og film i NU.
Lag gjerne dokumentet om til dykkar eige.

Vi har òg eige samtykkeskjema for bildebruk og avtaleskjema for fotografen.

Fleire rettleiingar

Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus
Rettleiing

Økonomi

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

Rettleiing

Lov for fylkeslaga

Alle fylkeslag må ha eigne lover. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som kan nyttast dersom ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. På landsmøtet i 2011 blei det vedteke nye mønsterlover for fylkeslag, og desse blei noko justert på landsmøtet i 2012 og 2016.