Hopp til hovedinnhold

Varsling

Her finn du informasjon til deg som skal varsle om seksuelle overgrep, grenseoverskridande åtferd og trakassering, eller brot på HMT/HMS-regelverket.

Varsling i NU

I NU tar vi varsling på alvor. Vi er forpliktet til å skape eit trygt og inkluderande miljø for alle medlemmar, frivillige og tilsette. Dersom du opplever eller observerer noko som strider mot NU sine retningslinjer eller verdiar, oppfordrar vi deg til å varsle om det. Varsling bidrar til å sikre og oppretthalde eit trygt og respektfullt miljø for alle i NU.

Retningslinjer:

Ungdommar som dansar swing på sommarleiren til Noregs Ungdomslag. Ungdommar som dansar swing på sommarleiren til Noregs Ungdomslag.
Eit par som dansar i bunad på landsmøtefesten til Noregs UngdomslagEit par som dansar i bunad på landsmøtefesten til Noregs Ungdomslag
Foto: Beate Haugtrø/Noregs Ungdomslag

Verneombod for Noregs Ungdomslag

Det er oppretta verneombod for Noregs Ungdomslag som medlemmar kan melde inn saker til. Verneomboda skal vere ein nøytral kontaktperson og kan bistå medlemmar i kontakten med sitt lokallag der dei føler dette er vanskeleg.

Verneombod for Noregs Ungdomslag er:

Bjørn Arve Moen, styremedlem

E-post: bjorn.arve@ungdomslag.no
Tlf: 994 34 665

Mona Husby, Kultur- og organiasjonsrådgjevar
E-post: mona@ungdomslag.no
Tlf: 482 40 354

Du kan og ta kontakt med generalsekretær Magni Hjertenes Flyum
E-post: magni@ungdomslag.no
Tlf: 934 22 756