Hopp til hovedinnhold

Varsling

Her finn du informasjon til deg som skal varsle om seksuelle overgrep, grenseoverskridande åtferd og trakassering, eller brot på HMT/HMS-regelverket.

Varsling i NU

I NU tar vi varsling på alvor. Vi er forpliktet til å skape eit trygt og inkluderande miljø for alle medlemmar, frivillige og tilsette. Dersom du opplever eller observerer noko som strider mot NU sine retningslinjer eller verdiar, oppfordrar vi deg til å varsle om det. Varsling bidrar til å sikre og oppretthalde eit trygt og respektfullt miljø for alle i NU.

Ungdommar som dansar swing på sommarleiren til Noregs Ungdomslag. Ungdommar som dansar swing på sommarleiren til Noregs Ungdomslag.
Eit par som dansar i bunad på landsmøtefesten til Noregs UngdomslagEit par som dansar i bunad på landsmøtefesten til Noregs Ungdomslag

Verneombod for Noregs Ungdomslag

Det er oppretta verneombod for Noregs Ungdomslag som medlemmar kan melde inn saker til. Verneomboda skal vere ein nøytral kontaktperson og kan bistå medlemmar i kontakten med sitt lokallag der dei føler dette er vanskeleg.

Verneombod for Noregs Ungdomslag er:

Bjørn Arve Moen, styremedlem

Tlf: 994 34 665

Mona Husby, Kultur- og organiasjonsrådgjevar
Tlf: 482 40 354