Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

Område ordninga passer for:

Støtteordningar og tema kan variere frå år til år. Det er òg ulike søknadsfristar for ulike ordningar. Det kan difor lønne seg å undersøke kva som er tema i god tid før søknadsfrist.

Nedslagsfelt: Vestlandet.

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.

Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.Dans under bunadsfest i Teatersalen. Spelekvinne sit rett ved.
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • Bunad og handverk
 • Teater
 • 11. februar 2024
 • 0 - 100 000

Akademifondet

Noregs Ungdomslag skal i 2024 dele ut 400 000 kroner frå Akademifondet til tiltak innan folkeopplysning, mål- og kulturarbeid. Både enkeltmedlemmar, lokallag og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan søke om opptil 100 000 kroner.